Hộp quà tết

HỘP QUÀ 01

Thành phần:


HỘP QUÀ 02

Thành phần: 3 chai trà hoa: hoa cúc, hoa hồng, hoa bách nhật và 10 hộp mứt Tết các loại

HỘP QUÀ 03

Thành phần: Vang Dabeco, hộp nho khô Queen, trà Nestea, kẹo Fres, Bánh

HỘP QUÀ 04

Thành phần: Vang đỏ Sài Gòn, Bánh Danisa, 3 lọ trà hoa, 5 hộp mứt các loại

HỘP QUÀ 05

Thành phần: Vang Ochangavia, Bánh Danisa, 3 hủ hạt tùy chọn, 2 hủ mứt tùy chọn, Bánh StMichel.

Đồng phục

Công sở


Học sinh


Bảo hộ lao động